• First Slide
  Wybór szkoły jest jedną z najważniejszych decyzji w życiu dziecka!
 • "Niech wasza mowa będzie:
  Tak-tak, nie-nie"
 • małe klasy,
  kameralna atmosfera
 • szeroka oferta zajęć,
  wykwalifikowana kadra nauczycielska

Liceum Ogólnokształcące

W naszym liceum uczniowie wybierają swój autorski, indywidualny profil nauczania zgodny z potrzebami i zainteresowaniami. Nauka przedmiotów rozszerzonych odbywa się w kilkuosobowych grupach.

 • Kameralna przestrzeń
 • Bliski kontakt ucznia z nauczycielami
 • Idealne warunki do skupienia i nauki bez korepetycji
Dowiedz się więcej Rekrutacja

Gimnazjum

Rolą szkoły jest kształtowanie w uczniu odpowiedzialności za siebie i innych, przekazanie właściwych postaw i wartości chrześcijańskich.

 
 • Małe klasy
 • Indywidualne podejście do ucznia
 • Idealne warunki do skupienia i nauki
Dowiedz się więcej

Szkoła Podstawowa

W naszej szkole uczeń zaczyna edukację, odkrywa swoje mocne strony, pasje, zainteresowania. Uwalniamy potencjał podopiecznych i rozwijamy ich kreatywność i talenty.

 • Domowa atmosfera
 • Indywidualne podejście do ucznia
 • Zróżnicowana oferta zajęć dodatkowych
 
Dowiedz się więcej Rekrutacja

Zerówka

Szkoły katolickie prowadzą oddział przedszkolny, w którym pierwsze kroki w edukacji stawiają pięciolatki i sześciolatki. Nasi „zerówkowicze” są doskonale przygotowani do nauki w szkole.

 
 • Rodzinna atmosfera
 • Zabawa i nauka w małych grupach
 • Wykwalifikowana kadra pedagogiczna
Dowiedz się więcej Rekrutacja

Aktualności

Matura `2021

To już 17. matura w KLO!


Konkurs

W naszym gimnazjum odbył się konkurs „Przestrzeń publiczna jako miejsce wolne od symboli propagujących systemy totalitarne. Lokalni bohaterowie w przestrzeni publicznej”. Uczennice Gimnazjum Katolickiego, Maria Dusza i Magdalena Jurkiewicz, złożyły do burmistrza Mławy wniosek o zmianę nazwy ulicy Związku Walki Młodych w ramach ogłoszonego...


Początek Roku Szkolnego 2022/2023

To już koniec wakacji, czas rozpocząć nowy rok szkolny.


Kim jesteśmy?

Cieszymy się, że zajrzałeś na stronę szkół katolickich w Mławie.
Katolicka Szkoła Podstawowa istnieje od 2001 r., Gimnazjum Katolickie  - od 2000 r., zaś Katolickie Liceum Ogólnokształcące od 2002 r. Prowadzimy także Oddział Przedszkolny dla pięciolatków i sześciolatków. Ich patronem jest ks. Maciej Kazimierz Sarbiewski SI, wybitny poeta, urodzony w Sarbiewie niedaleko Płońska. Posiadają uprawnienia szkół publicznych. Należą do Rady Szkół Katolickich. 

Wybór szkoły jest jedną z najważniejszych decyzji w życiu dziecka. Zaczyna się od postawienia ważnych pytań:

 • Czy szkoła dobrze przygotuje ucznia do egzaminów?
 • Czy szkoła pozna ucznia i pomoże mu poznać siebie?
 • Czy szkoła pomoże odnaleźć radość w nauce i będzie wsparciem w realizacji planów i marzeń?
 • Czy szkoła nauczy ucznia rozwiązywać problemy odważnie, samodzielnie i kreatywnie?
 • Czy pomoże mu stawiać czoło wyzwaniom?
 • Czy szkoła ukształtuje szlachetny charakter, wychowany w tradycji i duchu wartości chrześcijańskich?

Stawiamy te pytania od początku działalności szkół, ponieważ naszym najważniejszym zadaniem jest wypełnianie edukacyjnej misji.

Nasza misja

Zdobywanie wykształcenia jest efektem ciężkiej pracy uczniów, nauczycieli i rodziców. Wierzymy, że dobra edukacja to nie tylko zdobywanie wiedzy. Ważnym elementem jest także wychowanie i przygotowanie młodego człowieka do życia w szybko zmieniającym się świecie – odkrywanie samego siebie, nauka odpowiedzialności, samodzielności w podejmowaniu decyzji, dojrzewanie do dorosłości. Program wychowawczy szkół realizujemy w oparciu o chrześcijański system wartości określony przez Kościół Katolicki.

Staramy się zaszczepić w naszych uczniach i wychowankach umiłowanie Prawdy. Chcemy, aby kierowali się ewangelicznym wezwaniem: "Niech wasza mowa będzie: Tak-tak, nie-nie" (Mt 5,37). Dlatego przyjęliśmy jako znak rodowy Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, herb Prawdzic: lew broni murów miasta trzymając w złotą obręcz "Prawdę" lub też zwierciadło.

Kameralna atmosfera stwarza bezpieczeństwo i sprawia, że nasi uczniowie chętnie i odważnie podejmują nowe wyzwania. Stawiamy na innowacje i indywidualne podejście do ucznia. Chcemy, by nasi absolwenci opuszczali szkolne mury z wiarą w Boga, w siebie i własne możliwości.

Szkoły w liczbach

100%

zdawalność egzaminu maturalnego

50% lub 100%

Nauka za 50% lub za darmo dla dobrych i najlepszych absolwentów

STYPENDIA

46 uczniów w KSP - 4183 zł /
44 uczniów w GK - 12 700 zł / 45 uczniów w KLO - 14 485 zł

75%

nauczycieli dyplomowanych

EGZAMINY

ze sprawdzianu szóstoklasisty - 85,33% KSP / egzaminu gimnazjalnego - 71,53 % GK / matur - 67% KLO

292

uczniów w Szkołach Katolickich

5

uczniów spoza Polski

6

języków świata nauczanych w Szkołach Katolickich

11 126 m2

powierzchna terenu

4 000 m2

powierzchni budynków szkolnych

1

native speaker z USA we wszystkich klasach

21

indywidualnych profili kształcenia w KLO

104

średnia liczba wycieczek i wydarzeń w roku szkolnym

88

uczniów korzystających ze stołówki

96

uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej

20

zajęć dodatkowych we wszystkich szkołach

Na co są wydawane pieniądze z czesnego

Najważniejsze daty

2000

Założenie Gimnazjum Katolickiego

2001

Założenie Katolickiej Szkoły Podstawowej

2002

Założenie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego

2003

Otwarcie nowego budynku dla szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Krasińskiego 5

2004

Poświęcenie kaplicy szkolnej pw. św. Josemarii Escrivy de Balaguer

2005

Nadanie szkołom imienia ks. M.K. Sarbiewskiego SI i poświęcenie sztandaru

2012

Otwarcie sali sportowej

2016

Otwarcie boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw

Patron

Patronem naszych szkół jest ks. Maciej Kazimierz Sarbiewski, z zakonu jezuitów (łac. Societas Iesu). Jest to jeden z najwybitniejszych poetów polsko-łacińskich, filozof i teolog.
Urodził się 24 lutego 1595 roku w Sarbiewie koło Płońska. W roku 1612 wstąpił do zakonu jezuitów. Uczył się w Akademii Wileńskiej i kolegium w Braniewie.

W latach 1622-1625 przebywał w Rzymie, gdzie zaprzyjaźnił się z papieżem Urbanem VIII, od którego otrzymał laur poetycki - złoty naszyjnik z medalem Ojca Świętego. Było to wyróżnienie równe dzisiejszej literackiej Nagrodzie Nobla.
Po powrocie z Rzymu wykładał teologię, poetykę i retorykę na Akademii Wileńskiej oraz w jezuickich kolegiach w Krożach i w Połocku. Na Akademii Wileńskiej uzyskał doktorat z filozofii (1632) i z teologii (1636). W 1635 roku został królewskim kaznodzieją Władysława IV Wazy.

Sarbievius był uznanym poetą epoki baroku. Jego „Lyricorum libri” doczekały się kilkudziesięciu wydań w całej Europie. Luksusowe wydanie z 1632 roku ozdobione miedziorytami Petera Paula Rubensa, osiągnęło bardzo wysoki nakład 5000 egzemplarzy. Oprócz poezji uprawiał także teorię poezji. Jego najważniejsze dzieła to „De perfecta poesi sive Vergilius et Homerus” („O poezji doskonałej, czyli Wergiliusz i Homer”) oraz „Praecepta poetica” („Przepisy poetyki”).
Zmarł nagle, 2 kwietnia 1640 roku) wskutek udaru, który nastąpił w trakcie ostatniego, pożegnalnego kazania wygłoszonego w kościele św. Jana Chrzciciela. Miał 45 lat.

Mówią o nas

Katolickie Liceum Ogólnokształcące to szkoła przyjazna uczniom, współpracująca z rodzicami, tworząca atmosferę, w której uczniowie czują się jak u siebie. Poziom nauczania dzięki dobrej kadrze nauczycielskiej zapewnia wysokie wyniki na egzaminie maturalnym. Głównym atutem szkoły jest to że uczniowie już w pierwszej klasie uczą się w kilkuosobowych grupach, przedmiotów które wybrali jako rozszerzone według własnych priorytetów. Szkoła także przyznaje stypendia dla najlepszych uczniów oraz organizuje różnego rodzaju kursy wspomagające przygotowanie do matury. Jest to szkoła, którą mogę polecić rodzicom, którym zależy na wysokim poziomie edukacji swoich dzieci.

Alina Zakrzewska
matka Szymona, ucznia klasy 3 KLO

KLO to przede wszystkim kameralna i przyjazna atmosfera , indywidualne podejście oraz ogromne zaangażowanie wszystkich nauczyli, które dzięki małej ilości uczniów przynosi efekty. To także poczucie bezpieczeństwa i świadomość, że nie jest się anonimowym.
Lata spędzone w tej szkole były dla mnie czasem wytężonej, lecz upływającej w dobrych warunkach pracy. Zyskałam nie tylko gwarancję dobrze zdanej matury, ale też możliwość wyboru wymarzonej uczelni i zawodu.

Aleksandra Czarnecka
absolwentka KLO z 2013 roku

Jestem mamą dwójki dzieci. Jesteśmy obcokrajowcami. Ta szkoła pomaga zapoznać się z ludźmi z niepełnosprawnościami oraz z obcokrajowcami. Uczy ona dzieci pomagać sobie nawzajem i żyć razem. Dzieci lubią chodzić do szkoły. Jestem tym usatysfakcjonowana.

Myoung Ja Jo
matka Soe-Jin, uczennicy klasy 6 KSP

Jestem zadowolona z wyboru tej szkoły dla dziecka, ponieważ nauczyciele dbają o wysoki poziom nauczania, zapewniają bardzo dobrą opiekę oraz bezpieczeństwo. Ważne jest, że nauka odbywa się w małych grupach. Dziecko maże korzystać z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych.

Matka Adama
ucznia klasy 6 KSP

W szkołach katolickich w Mławie pracuję niemal od początku, to znaczy od drugiego roku ich istnienia. Uczniami tychże szkół byli moi synowie: od klasy pierwszej KSP aż po maturę. Z radością mogę powiedzieć, że praca z uczniami dostarczyła mi wiele satysfakcji. Dopingowałam ich do osiągania zamierzonych celów naukowych, tj. wysokiej średniej ocen, wygranych w konkursach, a przede wszystkim w rozwoju na miarę własnych możliwości. Zapewne nigdy też nie zapomną naszych wspólnych wyjazdów do teatrów, kin, spotkań z ludźmi sceny i filmu oraz długich, serdecznych rozmów na „życiowe” tematy.

Beata Radzewicz
Nauczycielka języka polskiego w Szkołach Katolickich, matka absolwentów szkół

W Katolickiej Szkole Podstawowej pracuję od początku jej powstania. W swojej pracy dbam o to, aby uczniowie zdobyli solidne podstawy do dalszej nauki szkolnej. Staram się też rozwijać ich zainteresowania i talenty. Wspieram rodziców w kształceniu młodych charakterów. Uwrażliwiam dzieci na potrzeby innych, uczę koleżeńskości i tolerancji.

Grażyna Zagożdżon
Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w KSP

Katolicka Szkoła Podstawowa to szkoła przyjazna dzieciom. Panuje tu ciepła, przytulna atmosfera. Ze względu na małą liczbę uczniów w klasach, dzieci nie są anonimowe. Wszyscy się znają, nawiązują szybko koleżeńskie relacje. Uczniowie mają w naszej szkole okazję do wszechstronnego rozwoju poprzez różnorodne i liczne koła zainteresowań. Dzieci chętnie uczęszczają do naszej szkoły.

Beata Baran
Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w KSP

Wirtualny spacer

Zapraszamy do zapoznania się z galerią naszej szkoły.

Video

Zapraszamy do obejrzenia filmów promujących nasze szkoły.

Co mamy jeszcze do zaoferowania

Świetlica szkolna

Świetlica szkolna jest miejscem, w którym dzieci mogą przyjemnie i pożytecznie spędzić czas po zakończeniu lekcji.

Stołówka

Szkoły oferują wyżywienie uczniom oraz pracownikom.

Sala Sportowa

Oferujemy całoroczny wynajem sali sportowej należącej do szkolnego kompleksu. Prosimy o bezpośredni kontakt.

Kursy maturalne

Zapraszamy wszystkich przyszłych maturzystów na kursy przygotowujące do matury.

Partnerzy

Bądź na bieżąco z wydarzeniami szkoły. Zapisz się do newslettera!

Katolickie Liceum Ogólnokształcące

Katolickia Szkoła Podstawowa

Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie

ul. Krasińskiego 5, Mława

Dane kontaktowe

Telefon: 23 654 65 74
E-mail: ksp@katolik-mlawa.com

Śledź nas

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie

ul. Kościuszki 12, Mława

Dane kontaktowe

Telefon: 23 654 40 50
E-mail: klo@katolik-mlawa.com

Śledź nas

Napisz do nas

Przekaż 1% dla uczniów Mławskich Szkół Katolickich

Zobacz wzór do wypełnienia 1% podatku